Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis zoals hieronder gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.
 • Affiliate betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat met een partij, waarbij "zeggenschap" betekent het bezit van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.
 • Toepassing betekent het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door U wordt gedownload op een elektronisch apparaat, genaamd Maleads.com
 • BedrijfIn het kader van de CCPA (California Consumer Privacy Act) wordt naar het bedrijf verwezen als de rechtspersoon die persoonlijke informatie van consumenten verzamelt en het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke informatie van consumenten bepaalt, of namens wie dergelijke informatie wordt verzameld en die alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke informatie van consumenten bepaalt, en die zaken doet in de staat CaliforniĆ«.
 • Bedrijf (waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar Maleads.com, Londen. In het kader van de GDPR is het Bedrijf de Gegevensbeheerder.
 • ConsumentIn de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act) betekent een natuurlijke persoon die een inwoner van CaliforniĆ« is. Een inwoner, zoals gedefinieerd in de wet, omvat (1) elk individu dat in de Verenigde Staten is voor een ander dan een tijdelijk of tijdelijk doel, en (2) elk individu dat gedomicilieerd is in de Verenigde Staten en voor een tijdelijk of tijdelijk doel buiten de Verenigde Staten is.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder andere de details van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.
 • Land verwijst naar: Zweden
 • GegevensbeheerderVoor de doeleinden van de GDPR (General Data Protection Regulation), verwijst naar het Bedrijf als de rechtspersoon die alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Niet volgen (DNT) is een concept dat is gepromoot door regelgevende instanties in de VS, met name de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), voor de internetindustrie om een mechanisme te ontwikkelen en te implementeren waarmee internetgebruikers controle hebben over het volgen van hun online activiteiten op websites.
 • Facebook Fanpagina is een openbaar profiel met de naam Maleads.com dat speciaal door het Bedrijf is aangemaakt op het sociale netwerk Facebook, toegankelijk vanaf https://www.facebook.com/Maleads.nl
 • Persoonlijke gegevens Voor de doeleinden van GDPR betekent Persoonsgegeven alle informatie die betrekking heeft op U, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.Voor de doeleinden van de CCPA betekent Persoonsgegeven alle informatie die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft of in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs direct of indirect in verband kan worden gebracht met U.
 • VerkoopIn de zin van de CCPA (California Consumer Privacy Act) betekent dit het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk, elektronisch of op andere wijze communiceren van persoonlijke informatie van een consument aan een ander bedrijf of een derde partij voor geldelijke of andere waardevolle vergoeding.
 • Service verwijst naar de Applicatie of de Website of beide.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Hiermee worden bedrijven of personen bedoeld die door het Bedrijf in dienst zijn genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van het gebruik van de Service.
  In het kader van de GDPR worden serviceproviders beschouwd als gegevensverwerkers.
 • Sociale mediadienst van derden verwijst naar elke website of elk sociaal netwerk via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Dienst te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Service of door de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Maleads.com, toegankelijk via https://www.maleads.com/
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot de Service of de Service gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot de Service of de Service gebruikt, zoals van toepassing.Onder GDPR (General Data Protection Regulation) kan naar U worden verwezen als de Betrokkene of als de Gebruiker, aangezien U de persoon bent die de Service gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, staat, provincie, postcode, stad
 • Bankrekeninggegevens om te betalen voor producten en/of diensten binnen de Service
 • Gebruiksgegevens

Wanneer U voor een product en/of een dienst betaalt via een bankoverschrijving, kunnen wij U vragen om informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en om Uw identiteit te verifiƫren. Dergelijke informatie kan omvatten, zonder beperking:

 • Geboortedatum
 • Paspoort of nationale identiteitskaart
 • Afschrift bankpas
 • Andere informatie die U aan een adres koppelt

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld tijdens het gebruik van de Service.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op deze pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U toegang verkrijgt tot de Dienst door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst opent via een mobiel apparaat.

Informatie van sociale mediadiensten van derden

Het Bedrijf staat U toe om een account aan te maken en in te loggen om de Service te gebruiken via de volgende Social Media Services van derden:

 • Google
 • Facebook
 • Twitter

Als U besluit zich te registreren via of ons op een andere manier toegang te verlenen tot een Sociale Mediadienst van een derde partij, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan de account van uw Sociale Mediadienst van een derde partij, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of uw lijst met contactpersonen die aan die account zijn gekoppeld.

U kunt ook de mogelijkheid hebben om aanvullende informatie met het bedrijf te delen via de account van uw Sociale Mediadienst van derden. Als U ervoor kiest om dergelijke informatie en Persoonsgegevens te verstrekken, tijdens de registratie of anderszins, geeft U het bedrijf toestemming om deze te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit Privacybeleid.

Informatie verzameld tijdens het gebruik van de applicatie

Tijdens het gebruik van Onze Applicatie kunnen wij, om functies van Onze Applicatie te kunnen aanbieden, met Uw voorafgaande toestemming het volgende verzamelen:

 • Informatie uit het telefoonboek (contactenlijst) van uw apparaat

We gebruiken deze informatie om functies van Onze Service aan te bieden en om Onze Service te verbeteren en aan te passen. De informatie kan worden geĆ¼pload naar de servers van het Bedrijf en/of een server van een serviceprovider of kan eenvoudigweg worden opgeslagen op Uw apparaat.

U kunt de toegang tot deze informatie op elk gewenst moment in- of uitschakelen via de instellingen van Uw Apparaat.

Trackingtechnologieƫn en cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieƫn om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieƫn die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieƫn die wij gebruiken kunnen zijn:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser zo instellen dat alle Cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een Cookie wordt verzonden. Als U echter geen Cookies accepteert, kunt U mogelijk geen gebruik maken van sommige delen van onze Service. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze Dienst gebruikmaken van cookies.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze Dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die gebruikt worden voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, lees "Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?" beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbakens. Bepaalde secties van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina's hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het controleren van de integriteit van het systeem en de server).

Cookies kunnen "permanente" of "sessiecookies" zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Cookies: Wat doen ze?.

We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiĆ«le cookiesType: SessiecookiesBeheerd door: OnsDoel: Deze cookies zijn essentieel om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om u in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiĆ«ren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar U om hebt gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om U deze diensten te leveren.
 • Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie CookiesType: Persistent CookiesBeheerd door: OnsDoel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.
 • Functionaliteit CookiesType: Persistent CookiesBeheerd door: OnsDoel: Met deze cookies kunnen wij de keuzes onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een persoonlijkere ervaring te bieden en om te voorkomen dat U uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer U de Website gebruikt.
 • Tracking- en prestatiecookiesType: Persistente cookiesBeheerd door: DerdenDoel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De informatie die via deze cookies wordt verzameld, kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie meestal gekoppeld is aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. We kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteit van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers hierop reageren.

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons privacybeleid bezoeken.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Onze service leveren en onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te controleren.
 • Uw account beheren: om Uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De Persoonsgegevens die U verstrekt kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van enig ander contract met ons via de service.
 • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen over de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de implementatie ervan.
 • U het volgende bieden met nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die u al hebt gekocht of waarover u al hebt geĆÆnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Uw verzoeken beheren: Om Uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Om gerichte reclame aan U te leveren: We kunnen Uw gegevens gebruiken om inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samenwerken met externe leveranciers die dit doen) die zijn afgestemd op Uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen Uw informatie gebruiken voor het evalueren of uitvoeren van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al Onze activa, hetzij als een lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij Persoonsgegevens in ons bezit over onze Servicegebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze service, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

We kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

 • Met serviceproviders: We kunnen uw persoonlijke informatie delen met serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om op websites van derden reclame voor u te maken nadat u onze service hebt bezocht, voor betalingsverwerking, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
 • Met partners: Wij kunnen uw gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval wij van deze gelieerde ondernemingen zullen eisen dat zij dit Privacybeleid naleven. Gelieerde bedrijven zijn onder andere ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of waarover wij gezamenlijk zeggenschap hebben.
 • Met zakelijke partners: We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: Wanneer U persoonlijke informatie deelt of anderszins in de openbare gedeelten communiceert met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en publiekelijk buiten de openbare gedeelten worden verspreid. Als U interacteert met andere gebruikers of zich registreert via een Sociale Mediadienst van derden, kunnen Uw contacten op de Sociale Mediadienst van derden Uw naam, profiel, foto's en beschrijving van Uw activiteiten zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van Uw activiteiten bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming voor andere doeleinden vrijgeven.

Bewaren van uw persoonlijke gegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid af te dwingen.

Het Bedrijf bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door Uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met deze overdracht.

The Company zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Als het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid gaan vallen.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens te openbaren als de wet dit vereist of als reactie op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

De Vennootschap kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken indien zij te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of het eigendom van het bedrijf beschermen en verdedigen
 • Mogelijk wangedrag in verband met de service te voorkomen of te onderzoeken
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

De beveiliging van Uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

De Service Providers die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over Uw activiteiten op Onze Service over in overeenstemming met hun Privacybeleid.

Analytics

We kunnen gebruikmaken van externe serviceproviders om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

 • Google AnalyticsGoogle Analytics is een webanalysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren. U kunt zich afmelden voor het beschikbaar stellen van uw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit.U kunt zich afmelden voor bepaalde functies van Google Analytics via de instellingen van uw mobiele apparaat, zoals de advertentie-instellingen van uw apparaat of door de instructies van Google in hun Privacybeleid te volgen: https://policies.google.com/privacyGa voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy & voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy

E-mailmarketing

Wij kunnen Uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met U op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor U van belang kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van (een deel van) deze communicatie van ons door de afmeldlink of instructies te volgen in elke e-mail die wij sturen of door contact met ons op te nemen.

Wij kunnen gebruik maken van Email Marketing Service Providers voor het beheren en verzenden van e-mails naar U.

Betalingen

We kunnen betaalde producten en/of diensten aanbieden binnen de Service. In dat geval kunnen we diensten van derden gebruiken voor het verwerken van betalingen (bijvoorbeeld betalingsverwerkers).

Wij zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Deze gegevens worden rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers, wiens gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door hun Privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de normen van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS vereisten helpen de veilige behandeling van betalingsinformatie te garanderen.

Wanneer u onze service gebruikt om een product en/of dienst via bankoverschrijving te betalen, kunnen wij u vragen om informatie te verstrekken om deze transactie te vergemakkelijken en om uw identiteit te verifiƫren.

Gedragsgerichte remarketing

Het bedrijf maakt gebruik van remarketingdiensten om u te adverteren nadat u onze service hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies en niet-cookietechnologieƫn om ons te helpen Uw Apparaat te herkennen en te begrijpen hoe U onze Service gebruikt, zodat wij onze Service kunnen verbeteren zodat deze Uw interesses weerspiegelt en U advertenties kunnen tonen die waarschijnlijk interessanter voor U zijn.

Deze externe leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over uw activiteiten op onze service over in overeenstemming met hun privacybeleid en om ons in staat te stellen om:

 • Meten en analyseren van verkeer en browse-activiteit op onze service
 • Advertenties voor onze producten en/of diensten aan U te tonen op websites of apps van derden
 • De prestaties van Onze reclamecampagnes meten en analyseren

Sommige van deze externe leveranciers maken gebruik van non-cookietechnologieĆ«n die mogelijk niet worden beĆÆnvloed door browserinstellingen die cookies blokkeren. Uw browser staat u mogelijk niet toe dergelijke technologieĆ«n te blokkeren. U kunt de volgende hulpmiddelen van derden gebruiken om het verzamelen en gebruiken van informatie te weigeren met als doel u op interesses gebaseerde advertenties aan te bieden:

U kunt zich afmelden voor alle gepersonaliseerde advertenties door privacyfuncties op Uw mobiele apparaat in te schakelen, zoals Beperk het volgen van advertenties (iOS) en Opt Out of Ads Personalization (Android). Raadpleeg het Help-systeem van Uw mobiele apparaat voor meer informatie.

We kunnen informatie, zoals gehashte e-mailadressen (indien beschikbaar) of andere online identificatiegegevens die via onze service zijn verzameld, delen met deze externe leveranciers. Hierdoor kunnen onze externe leveranciers u herkennen en u advertenties aanbieden op verschillende apparaten en in verschillende browsers. Om meer te lezen over de technologieƫn die worden gebruikt door deze externe leveranciers en hun apparaatoverstijgende mogelijkheden, verwijzen wij u naar het Privacybeleid van elke leverancier die hieronder wordt vermeld.

De externe leveranciers die Wij gebruiken zijn:

GDPR Privacy

Rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonlijke gegevens onder GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden verwerken:

 • Instemming: U hebt toestemming gegeven voor het verwerken van Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract: Verstrekking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met U en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Wettelijke verplichtingen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan het Bedrijf is onderworpen.
 • Vitale belangen: Het verwerken van Persoonsgegevens is noodzakelijk om Uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Publieke belangen: De verwerking van Persoonsgegevens houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan het Bedrijf is opgedragen.
 • Legitieme belangen: De verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf.

In elk geval zal het Bedrijf graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Uw rechten volgens de GDPR

Het Bedrijf verplicht zich om de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en om te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U hebt het recht onder dit Privacybeleid, en volgens de wet als U zich binnen de EU bevindt, om:

 • Toegang vragen tot Uw Persoonlijke Gegevens. Het recht om de informatie die wij over U hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt U Uw Persoonsgegevens direct inzien, bijwerken of laten verwijderen via de instellingen van Uw account. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Dit stelt U ook in staat om een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.
 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben, te laten corrigeren.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer Wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag voor Onze verwerking en er iets met Uw specifieke situatie is, waardoor U bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van Uw Persoonsgegevens op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer Wij Uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden.
 • Het wissen van uw persoonlijke gegevens aanvragen. U hebt het recht om ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken.
 • De overdracht van Uw Persoonsgegevens aanvragen. Wij zullen Uw Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat aan U of aan een door U gekozen derde verstrekken. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.
 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Als U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Service.

Uitoefening van uw GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

U kunt Uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiƫren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen om u zo snel mogelijk te antwoorden.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens door ons. Neem voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de EER.

Facebook Fanpagina

Gegevensbeheerder voor de Facebook Fan Page

Het Bedrijf is de Gegevensbeheerder van Uw Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de Service. Als beheerder van de Facebook Fan Page https://www.facebook.com/maleads.com/Het bedrijf en de exploitant van het sociale netwerk Facebook zijn gezamenlijk verantwoordelijken voor de verwerking.

Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook Fan Page zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php

Bezoek het privacybeleid van Facebook https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook persoonlijke gegevens beheert of neem online of per e-mail contact op met Facebook: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Facebook-inzichten

Wij gebruiken de Facebook Insights functie in verband met de werking van de Facebook Fan Page en op basis van de GDPR, om geanonimiseerde statistische gegevens over Onze gebruikers te verkrijgen.

Voor dit doel plaatst Facebook een cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook Fan Page bezoekt. Elk cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft actief gedurende een periode van twee jaar, behalve wanneer het voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de in het cookie opgeslagen informatie, met name wanneer de gebruiker de Facebook-diensten bezoekt, diensten die worden aangeboden door andere leden van de Facebook-fanpagina en diensten van andere bedrijven die gebruikmaken van Facebook-diensten.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook naar Privacybeleid van Facebook hier: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Privacy

Deze privacyverklaring voor inwoners van Californiƫ is een aanvulling op de informatie in ons privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die woonachtig zijn in de staat Californiƫ.

Categorieƫn van verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen informatie die een bepaalde Consument of een bepaald Apparaat identificeert, ermee in verband staat, beschrijft, ernaar verwijst, ermee geassocieerd kan worden of redelijkerwijs, direct of indirect, ermee in verband gebracht kan worden. Hieronder volgt een lijst met categorieƫn persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen of verzameld hebben van inwoners van Californiƫ in de afgelopen twaalf (12) maanden.

Houd er rekening mee dat de categorieƫn en voorbeelden in de onderstaande lijst die zijn welke zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonlijke gegevens ook daadwerkelijk door ons zijn verzameld, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw naar ons beste weten dat sommige van die gegevens van de toepasselijke categorie kunnen worden en kunnen zijn verzameld. Bepaalde categorieƫn persoonlijke gegevens zouden bijvoorbeeld alleen worden verzameld als U dergelijke persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons zou verstrekken.

 • Categorie A: Identificatiemiddelen.Voorbeelden: Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiecode, online identificatiecode, internetprotocoladres, e-mailadres, accountnaam, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere soortgelijke identificatiegegevens.Verzameld: Ja.
 • Categorie B: categorieĆ«n persoonlijke gegevens die worden vermeld in de Californische wet op klantgegevens (Cal. Civ. Code Ā§ 1798.80(e)).Voorbeelden: Een naam, handtekening, sofi-nummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, rijbewijs- of staatsidentiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer, of andere financiĆ«le informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering. Sommige persoonlijke gegevens in deze categorie kunnen overlappen met andere categorieĆ«n.Verzameld: Ja.
 • Categorie C: Beschermde classificatiekenmerken onder Californische of federale wetgeving.Voorbeelden: Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, burgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische conditie, fysieke of mentale handicap, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische condities), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (inclusief genetische informatie over families).Verzameld: Nee.
 • Categorie D: CommerciĆ«le informatie.Voorbeelden: Records en geschiedenis van gekochte of overwogen producten of diensten.Verzameld: Ja.
 • Categorie E: Biometrische informatie.Voorbeelden: Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt om een sjabloon of andere identificator of identificerende informatie te extraheren, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen en slaap-, gezondheids- of inspanningsgegevens.Verzameld: Nee.
 • Categorie F: Internet of soortgelijke netwerkactiviteiten.Voorbeelden: Interactie met onze service of advertentie.Verzameld: Ja.
 • Categorie G: Geolocatiegegevens.Voorbeelden: Locatie bij benadering.Verzameld: Nee.
 • Categorie H: Sensorische gegevens.Voorbeelden: Audio, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie.Verzameld: Nee.
 • Categorie I: Beroeps- of werkgerelateerde informatie.Voorbeelden: Huidige of vroegere functiegeschiedenis of prestatiebeoordelingen.Verzameld: Nee.
 • Categorie J: Niet-openbare onderwijsinformatie (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)).Voorbeelden: Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de instelling optreedt, zoals cijfers, cijferlijsten, klassenlijsten, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiĆ«le gegevens van studenten of disciplinaire gegevens van studenten.Verzameld: Nee.
 • Categorie K: Conclusies uit andere persoonlijke informatie.Voorbeelden: Profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, vaardigheden en bekwaamheden weergeeft.Verzameld: Nee.

Onder CCPA omvat persoonlijke informatie niet:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdocumenten
 • Niet-geĆÆdentificeerde of geaggregeerde consumenteninformatie
 • Informatie die is uitgesloten van het toepassingsgebied van de CCPA, zoals:
  • Gezondheidsinformatie of medische informatie die valt onder de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) of gegevens van klinische onderzoeken
  • Persoonsgegevens die vallen onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FRCA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA) en de Driver's Privacy Protection Act van 1994.

Bronnen van persoonlijke informatie

We verkrijgen de hierboven vermelde categorieƫn persoonlijke informatie van de volgende categorieƫn bronnen:

 • Rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld uit de formulieren die U invult op onze Service, voorkeuren die U kenbaar maakt of opgeeft via onze Service, of uit Uw aankopen op onze Service.
 • Indirect van jou. Bijvoorbeeld door uw activiteiten op onze service te observeren.
 • Automatisch van jou. Bijvoorbeeld door middel van cookies die wij of onze serviceproviders op uw Apparaat plaatsen wanneer u door onze Service navigeert.
 • Van serviceproviders. Bijvoorbeeld derden-verkopers om het gebruik van onze Service te monitoren en te analyseren, derden-verkopers om gerichte reclame aan U te leveren, derden-verkopers voor betalingsverwerking, of andere derden-verkopers die wij gebruiken om de Service aan U te leveren.

Gebruik van persoonlijke informatie voor zakelijke of commerciƫle doeleinden

We kunnen persoonlijke informatie die We verzamelen gebruiken of openbaar maken voor "zakelijke doeleinden" of "commerciƫle doeleinden" (zoals gedefinieerd onder de CCPA), waaronder de volgende voorbeelden:

 • Om onze service te exploiteren en u onze service aan te bieden.
 • Om U ondersteuning te bieden en te reageren op Uw vragen, inclusief om Uw zorgen te onderzoeken en aan te pakken en om onze Service te bewaken en te verbeteren.
 • Om te voldoen aan de reden waarom U de informatie hebt verstrekt. Als u bijvoorbeeld uw contactgegevens verstrekt om een vraag te stellen over onze service, zullen wij deze persoonsgegevens gebruiken om op uw vraag te reageren. Als U Uw persoonlijke gegevens verstrekt om een product of dienst te kopen, zullen wij die gegevens gebruiken om Uw betaling te verwerken en de levering te vergemakkelijken.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavers en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, gerechtelijk bevel of overheidsvoorschriften.
 • Zoals aan u beschreven bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens of zoals anderszins uiteengezet in de CCPA.
 • Voor interne administratieve en controledoeleinden.
 • Om beveiligingsincidenten op te sporen en bescherming te bieden tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten, inclusief, indien nodig, het vervolgen van degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande voorbeelden illustratief zijn en niet bedoeld zijn om volledig te zijn. Voor meer informatie over hoe wij deze informatie gebruiken, verwijzen wij u naar het gedeelte "Gebruik van uw persoonsgegevens".

Als We besluiten om aanvullende categorieƫn van persoonlijke gegevens te verzamelen of de persoonlijke gegevens die We hebben verzameld te gebruiken voor wezenlijk verschillende, niet-gerelateerde of onverenigbare doeleinden, zullen We dit Privacybeleid bijwerken.

Openbaarmaking van persoonlijke informatie voor zakelijke of commerciƫle doeleinden

We kunnen de volgende categorieƫn persoonlijke informatie voor zakelijke of commerciƫle doeleinden gebruiken of openbaar maken en hebben dat in de afgelopen twaalf (12) maanden gedaan:

 • Categorie A: Identificatiemiddelen
 • Categorie B: PersoonsgegevenscategorieĆ«n die zijn opgenomen in de Californische wet op klantgegevens (Cal. Civ. Code Ā§ 1798.80(e))
 • Categorie D: CommerciĆ«le informatie
 • Categorie F: Internet of soortgelijke netwerkactiviteiten

Houd er rekening mee dat de categorieƫn die hierboven worden genoemd de categorieƫn zijn die zijn gedefinieerd in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonlijke informatie ook daadwerkelijk openbaar zijn gemaakt, maar weerspiegelt onze overtuiging te goeder trouw dat naar ons beste weten een deel van die informatie van de toepasselijke categorie openbaar kan zijn gemaakt en mogelijk ook openbaar is gemaakt.

Wanneer We persoonlijke informatie vrijgeven voor een zakelijk doel of een commercieel doel, sluiten We een contract waarin het doel wordt beschreven en waarin van de ontvanger wordt geƫist dat hij of zij de persoonlijke informatie vertrouwelijk houdt en niet gebruikt voor enig ander doel dan het uitvoeren van het contract.

Verkoop van persoonlijke informatie

Zoals gedefinieerd in de CCPA, betekenen "verkopen" en "verkoop" het verkopen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar maken, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk of via elektronische of andere middelen communiceren van persoonlijke informatie van een consument door het bedrijf aan een derde partij tegen een waardevolle vergoeding. Dit betekent dat We een soort voordeel kunnen hebben ontvangen in ruil voor het delen van persoonlijke informatie, maar niet noodzakelijk een geldelijk voordeel.

Houd er rekening mee dat de onderstaande categorieƫn gedefinieerd zijn in de CCPA. Dit betekent niet dat alle voorbeelden van die categorie persoonlijke gegevens ook daadwerkelijk zijn verkocht, maar weerspiegelt naar ons beste weten onze oprechte overtuiging dat sommige van die gegevens uit de van toepassing zijnde categorie kunnen worden en kunnen zijn gedeeld voor een tegenwaarde.

We kunnen de volgende categorieƫn persoonlijke informatie verkopen en hebben dat in de afgelopen twaalf (12) maanden mogelijk ook gedaan:

 • Categorie A: Identificatiemiddelen
 • Categorie B: PersoonsgegevenscategorieĆ«n die zijn opgenomen in de Californische wet op klantgegevens (Cal. Civ. Code Ā§ 1798.80(e))
 • Categorie D: CommerciĆ«le informatie
 • Categorie F: Internet of soortgelijke netwerkactiviteiten

Delen van persoonlijke informatie

We kunnen uw persoonlijke gegevens die in de bovenstaande categorieĆ«n zijn geĆÆdentificeerd, delen met de volgende categorieĆ«n derden:

 • Dienstverleners
 • Betalingsverwerkers
 • Onze filialen
 • Onze zakenpartners
 • Externe verkopers aan wie U of Uw vertegenwoordigers ons toestemming geven om Uw persoonlijke gegevens bekend te maken in verband met producten of diensten die wij aan U leveren

Verkoop van persoonlijke gegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan 16 jaar via onze Service, hoewel bepaalde websites van derden waarnaar we linken dit wel kunnen doen. Deze websites van derden hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid en we moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en hun kinderen te instrueren om nooit informatie op andere websites te verstrekken zonder hun toestemming.

We verkopen geen persoonlijke gegevens van consumenten van wie we weten dat ze jonger zijn dan 16 jaar, tenzij we toestemming krijgen (het "opt-in recht") van de consument die tussen 13 en 16 jaar oud is, of van de ouder of voogd van een consument die jonger is dan 13 jaar. Consumenten die toestemming geven voor de verkoop van persoonlijke gegevens, kunnen zich op elk moment afmelden voor toekomstige verkopen. Om het recht op opt-out uit te oefenen, kunt u (of uw gemachtigde vertegenwoordiger) een verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen.

Als U reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 (of 16) jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op met voldoende details zodat wij die informatie kunnen verwijderen.

Uw rechten onder de CCPA

De CCPA geeft inwoners van Californiƫ specifieke rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Als u een inwoner van Californiƫ bent, hebt u de volgende rechten:

 • Het recht op kennisgeving. U hebt het recht te worden geĆÆnformeerd over welke categorieĆ«n Persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden de Persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Het recht om een verzoek in te dienen. Onder de CCPA heeft u het recht om te verzoeken dat wij u informatie verstrekken over het verzamelen, gebruiken, verkopen, openbaar maken voor zakelijke doeleinden en delen van persoonlijke informatie. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen wij u de volgende informatie verstrekken:
  • De categorieĆ«n persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld
  • De categorieĆ«n van bronnen voor de persoonlijke informatie die Wij over U hebben verzameld
  • Ons zakelijke of commerciĆ«le doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonlijke informatie
  • De categorieĆ«n van derden met wie wij die persoonlijke informatie delen
  • De specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld
  • Als wij uw persoonlijke gegevens hebben verkocht of uw persoonlijke gegevens hebben vrijgegeven voor zakelijke doeleinden, zullen wij dit aan u bekendmaken:
   • De categorieĆ«n persoonsgegevens die worden verkocht
   • De categorieĆ«n van persoonlijke informatie die openbaar worden gemaakt
 • Het recht om nee te zeggen tegen de verkoop van Persoonsgegevens (opt-out). U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verkopen. Neem contact met ons op om een opt-out-verzoek in te dienen.
 • Het recht om Persoonsgegevens te verwijderen. U heeft het recht om de verwijdering van Uw Persoonsgegevens aan te vragen, behoudens bepaalde uitzonderingen. Zodra Wij Uw verzoek hebben ontvangen en bevestigd, zullen Wij Uw persoonsgegevens uit onze administratie verwijderen (en Onze Service Providers opdragen deze te verwijderen), tenzij een uitzondering van toepassing is. Wij kunnen Uw verzoek tot verwijdering afwijzen indien het bewaren van de gegevens noodzakelijk is voor Ons of Onze Service Providers om:
  • De transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke gegevens hebben verzameld, een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, acties te ondernemen die redelijkerwijs worden verwacht binnen de context van onze lopende zakelijke relatie met u, of anderszins ons contract met u uit te voeren.
  • Beveiligingsincidenten detecteren, bescherming bieden tegen kwaadwillige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten of degenen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten vervolgen.
  • Debuggen van producten om fouten op te sporen en te herstellen die de bestaande bedoelde functionaliteit aantasten.
  • De vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument om zijn recht van vrije meningsuiting uit te oefenen te waarborgen, of een ander recht uit te oefenen waarin de wet voorziet.
  • Voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Strafwet Ā§ 1546 e.v.).
  • Deelnemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere van toepassing zijnde ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie het uitvoeren van het onderzoek waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig belemmert, als u van tevoren geĆÆnformeerde toestemming hebt gegeven.
  • Uitsluitend intern gebruik mogelijk maken dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van Uw relatie met ons.
  • Voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • Andere interne en rechtmatige toepassingen van die informatie te maken die verenigbaar zijn met de context waarin U de informatie hebt verstrekt.
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden. Je hebt het recht om niet gediscrimineerd te worden voor het uitoefenen van je consumentenrechten, inclusief door:
  • Goederen of diensten aan U weigeren
  • Verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief het gebruik van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes
  • Het leveren van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten aan U
  • Suggereren dat U een andere prijs of tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zult ontvangen

Uw CCPA-rechten voor gegevensbescherming uitoefenen

Om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, en als u een inwoner van Californiƫ bent, kunt u contact met ons opnemen:

Alleen U, of een persoon die geregistreerd staat bij de California Secretary of State en die U machtigt om namens U te handelen, mag een verifieerbaar verzoek indienen met betrekking tot Uw persoonlijke gegevens.

Uw verzoek aan Ons moet:

 • Voldoende informatie te verstrekken zodat wij redelijkerwijs kunnen verifiĆ«ren of u de persoon bent over wie wij persoonlijke informatie hebben verzameld of een bevoegde vertegenwoordiger.
 • Uw verzoek voldoende gedetailleerd beschrijven zodat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden

We kunnen niet op uw verzoek reageren of u de vereiste informatie verstrekken als we dat niet kunnen:

 • Uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen verifiĆ«ren
 • En bevestigen dat de persoonlijke informatie betrekking heeft op U

We zullen de vereiste informatie gratis vrijgeven en leveren binnen 45 dagen na ontvangst van uw verifieerbare verzoek. De periode voor het verstrekken van de vereiste informatie kan eenmaal worden verlengd met 45 dagen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is en met voorafgaande kennisgeving.

Alle openbaarmakingen die wij doen, hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van het verifieerbare verzoek.

Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid zullen we een formaat kiezen om Uw persoonlijke gegevens te verstrekken dat gemakkelijk te gebruiken is en dat U in staat zou moeten stellen om de informatie zonder belemmeringen van de ene entiteit naar een andere entiteit over te dragen.

Mijn persoonlijke gegevens niet verkopen

U hebt het recht om de verkoop van uw persoonlijke gegevens stop te zetten. Zodra wij een verifieerbaar consumentenverzoek van U ontvangen en bevestigen, zullen wij stoppen met de verkoop van Uw persoonlijke gegevens. Om Uw recht op opt-out uit te oefenen, kunt U contact met ons opnemen.

De serviceproviders waarmee we samenwerken (bijvoorbeeld onze analyse- of reclamepartners) kunnen technologie gebruiken op de Service die persoonlijke informatie verkoopt zoals gedefinieerd door de CCPA-wetgeving. Als u zich wilt afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke informatie voor op interesses gebaseerde advertentiedoeleinden en deze potentiƫle verkopen zoals gedefinieerd onder de CCPA-wetgeving, kunt u dit doen door de onderstaande instructies te volgen.

Houd er rekening mee dat elke opt-out specifiek is voor de browser die u gebruikt. Mogelijk moet u zich afmelden voor elke browser die u gebruikt.

Website

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van gepersonaliseerde advertenties die worden aangeboden door onze serviceproviders door onze instructies op de Service te volgen:

De afmeldoptie plaatst een cookie op Uw computer die uniek is voor de browser die U gebruikt om af te melden. Als u van browser verandert of de door uw browser opgeslagen cookies verwijdert, moet u zich opnieuw afmelden.

Mobiele apparaten

Uw mobiele apparaat kan U de mogelijkheid bieden om U af te melden voor het gebruik van informatie over de apps die U gebruikt om U advertenties te tonen die op Uw interesses zijn afgestemd:

 • "Opt-out voor op interesses gebaseerde advertenties" of "Opt-out voor persoonlijke advertenties" op Android-apparaten
 • "Beperk het volgen van advertenties" op iOS-apparaten

U kunt het verzamelen van locatiegegevens van Uw mobiele apparaat ook stopzetten door de voorkeuren op Uw mobiele apparaat te wijzigen.

Beleid "Niet volgen" zoals vereist door de California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)

Onze service reageert niet op Do Not Track-signalen.

Sommige websites van derden houden echter wel Uw surfactiviteiten bij. Als U dergelijke websites bezoekt, kunt U Uw voorkeuren in Uw webbrowser instellen om websites te informeren dat U niet gevolgd wilt worden. U kunt DNT in- of uitschakelen door naar de voorkeuren- of instellingenpagina van uw webbrowser te gaan.

Privacy van kinderen

Onze service is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13. Als U een ouder of voogd bent en U bent zich ervan bewust dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als Wij ons ervan bewust worden dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van Uw gegevens en Uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij toestemming van Uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Uw privacyrechten in Californiƫ (de wet Shine the Light in Californiƫ)

Op grond van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek van Californiƫ (de wet Shine the Light van Californiƫ) kunnen inwoners van Californiƫ die een vaste zakelijke relatie met ons hebben eenmaal per jaar informatie opvragen over het delen van hun Persoonlijke Gegevens met derden voor direct-marketingdoeleinden van die derden.

Als u meer informatie wilt opvragen onder de wet Shine the Light van Californiƫ en als u in Californiƫ woont, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Privacyrechten van Californiƫ voor minderjarige gebruikers (California Business and Professions Code Section 22581)

Section 22581 van de California Business and Professions Code geeft inwoners van Californiƫ onder de 18 jaar die geregistreerde gebruikers zijn van online sites, diensten of applicaties de mogelijkheid om te verzoeken om verwijdering van inhoud of informatie die ze publiekelijk hebben gepubliceerd.

Om de verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, en als U een inwoner van Californiƫ bent, kunt U contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens en het e-mailadres vermelden dat aan Uw account is gekoppeld.

Houd er rekening mee dat Uw verzoek geen volledige of algehele verwijdering van online geplaatste inhoud of informatie garandeert en dat de wet in bepaalde omstandigheden verwijdering mogelijk niet toestaat of vereist.

Koppelingen naar andere websites

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan om het Privacybeleid van elke site die U bezoekt door te nemen.

We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen Ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf het moment dat ze op deze pagina worden gepubliceerd.

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: